זלמן לביוש

גיל:80 (נפטר ב-26/4/1988)
נולד ב:30/1/1908

שחקן

1964מר שמחון ובנו
יחזקאל צווירן
1955גבעה 24 אינה עונה
הרב
1954אבן על כל מיל
1947בית אבי
שמוליק

כללי

  • עלה בגיל 27 מליטא