חביאר סבלוף

בתפקיד עצמו

2014היפה והחנון
עונה 4 / מודח 8