חגית אנין

עורכת

1982בן לוקח בת

תפקידים שונים

1997ביפ
ע. עריכה
1996קיצור תולדות האוהבים
ע. עריכה
1996כלבים לא נובחים בירוק
ע. עריכה
1994שירת הסירנה
ע. עריכה
1990סתם בצחוק
ע. עריכה
1990המחצבה
ע. עריכה
1989אחד משלנו
ע. עריכה
1988נישואין פיקטיביים
ע. עריכה
1985קומפוט נעליים
ע. עריכה
1985בנות
ע. עריכה
1984גרין
ע. עריכה
1983קוני למל בקהיר
ע. עריכה
1981הפחדנים
ע. עריכה
1979דיזנגוף 99
ע. עריכה