חגית סטריקובסקי

שחקנית

2001ד.נ. גליל מערבי
קרן
1999רמת אביב גימל
ענבר