חגי טוריסקי

תסריטאי

+2019החפרנים
+2019קופה ראשית
2017ערוץ 2 - השידור האחרון בהחלט
כותב אבי נוסבאום
2015מי למעלה?
כתיבת שאלות
2012מחוץ לחוק

בתפקיד עצמו

+2019עד כאן!
משתתף