חגי לזר

עורך

2017חדשות הבידור
עורך וידאו

שחקן

2013מקימי
עובד אולפן
2006אמא'לה
חבר של פרנקו