חיים אביש

תפקידים שונים

1982דורית - חשיפה איטית
מיקס
1977בדרנית בחצות
מיקס
1976ג'וקר
מיקס
1975חגיגה בסנוקר
מיקס
1972נחצ'ה והגנרל
מיקס
1969מקרה אישה
מיקס