חילי טרופר

בתפקיד עצמו

2017שניים בשתיים
מגיש (יום ד')

כללי

  • שר התרבות והספורט (החל מ-2020)