חליל חלדי

שחקן

1989תלווה לי את אשתך
בן השייח'
1988המסעדה הגדולה
מערוף
1982סיפורי ח'ליל
הילד נורי
1979ג'ארכ קריבכ
אדיב

בתפקיד עצמו

1984מועדון הטף
מנחה