חלי הכט

מפיקה

2019דידי בשישי
מפיקה בפועל
2017מתים לרגע

תפקידים שונים

2018המחלקה לחפצים מיוחדים
אחראית שחקנים