חן בושרי

מדבבת

2018ג'ים ונהג הקטר

מוזיקה

2019משפחה אחת
ביצוע שיר פתיחה