חן חמי

מפיקה

+2019אופירה וברקוביץ'
+2019לבחור נכון עם מיכל צפיר

תפקידים שונים

+2019אורלי וחי
תיאום הפקה