חן חמי

מפיקה

+2021אופירה וברקוביץ'
2019לבחור נכון עם מיכל צפיר

תפקידים שונים

2018כמעט שבת שלום
תיאום הפקה
2018אורלי וחי
תיאום הפקה