חן לזרוביץ

שחקנית

1993זהו זה!
1992טיפת מזל
ויוי בת ה-7