חן פלוטקין

שחקן

1975שוד היהלומים הגדול
דני רבינוביץ'