חן קורן

שחקן

2006מכתבים לאמריקה
ילד בבית הכנסת
2006NO אקזיט
2006גיבורים קטנים
שאולי
2005תחיה ותהיה
ילד בקיבוץ
2005שיעור חופשי
יוני
2003מתנה משמיים
זאזא
1999פים פם פה
ילד