חן שיל"ת

מפיקה

+2019פגישה עם רוני קובן
2018הזוי
מפיקה בפועל

תפקידים שונים

+2019קפיצה למחר
ניהול הפקה