חנוך דאום

גיל:45  (נולד ב-16/12/1975)

עורך

2008היום שהיה
2005היכל התרבות

יוצר

2016חנוך דאום מחשב מסלול מחדש

שחקן

2016גרעינים
שיקלובר
2005חדר מלחמה
מנהיג מתנחלים

בתפקיד עצמו

+2021יס מן
מנחה
+2021חנוך דאום בבוקר
מגיש
+2021שעת נפש
מגיש
+2021המילה האחרונה
מגיש אורח
2016חנוך דאום מחשב מסלול מחדש
חנוך
2015הקודחים
משתתף
2015גב האומה
בתפקיד עצמו
2015המתנחל
מנחה
2012מחוברים