טליה גיחון

בתפקיד עצמה

1996מקרנה לילדים
ילדה

מדבבת

2007תותית
קרחונית
2003רחוב קסם
גררי
2002בית חולים לבובות
1999רחוב סומסום - שארע סימסים
1998בסל הבובות

מוזיקה

2000בלי חיתולים
שירה