טליה פרץ

מפיקה

2003אשת חיל

עורכת

2004שטח שש

יוצרת

+2020שטח שש