טלי ארטמן

מפתחות:
גלצניקים

בתפקיד עצמה

1997צה"ל יוצא שבת
מגישה