טלי בן עובדיה

מפתחות:
עיתונאים

במאית

2010חיים בשאלה

עורכת

+2019זמן אמת
עורכת ראשית
+2019שישי
2010חדשות 10
עורכת ראשית

בתפקיד עצמה

2012אתם שם בבית