טל שם טוב

בתפקיד עצמה

2001בחדר של חני
ילדה

מדבבת

1992הרפתקאות ביער המשאלות
ילדים ומשאלונים נוספים