יגאל ארובס

שחקן

2013לצוד פילים
סעיד
2004מעורב ירושלמי
פועל

תפקידים שונים

2001ראס פינה
גריפ