יהודה ביטון

מפיק

2011בדמי ימיה
2010געגוע
2003צימרים

תפקידים שונים

1999אירוויזיון
תיאום אומנותי
1995חיים שכאלה
רכז הפקה / אביזרים
1993מוצ"ש
אביזרים
1983מי מרום
רכז הפקה
1975ראש כרוב
אביזרים