יהודה טלית

גיל:74 (נפטר ב-8/6/2019)
נולד ב:2/12/1944