יואב שפיר

עורך

+2019התחנה
+2019פילו וסופי
+2019עיצוב +
+2019המדרשה
2018אילת
2017זה הסוד שלי
2015חיות במה בהופעה
עורך וידאו
2015עמי'לה
2014שמועות
2010דואר רשום

תפקידים שונים

2015תא גורדין
ע. עריכה