יובל בריג

מדבבת

2009באו באו באבי
דמויות שונות
2009משפחת דובינשטיין
בועז
2009גארפילד וכוח החיות
קולות רקע
2007ממלכת טראביתיה
מייבל ארונס