יובל הדדי

במאי

201915 שנה

תסריטאי

201915 שנה

שחקן

2006דילמת הדריין
שמריה צמר