יובל מסנר

גיל:56 (נפטר ב-16/10/2021) (סרטן)
נולד ב:13/2/1965
מפתחות:
פשע

מוזיקה

2013מעשייה אורבנית
2011אבודים
2008חקירה פנימית

הרכבים

1989טאטו
צ'לו

משפטי

  • נידון לחצי שנה מאסר בפועל ושנה מאסר על תנאי בעוון אונס (1989)