יובל מרון

גיל:35  (נולד ב-17/9/1985)

בתפקיד עצמו

2010כוכב נולד
עונה שמינית / מתמודד

מדבב

2015אי-שרדות המירוץ
טום