יונתן אברהמי

שחקן

1998משפחה וחצי
דודי
1994ארץ חדשה
ילד בקיבוץ