יונתן פוליאקוב

מפתחות:
אמא מפורסמת

בתפקיד עצמו

2017הפוליאקובים
יונתן

מוזיקה

2019הנוכלות
מילים לשירים