יוסי אולו

שחקן

2012אמא של ולנטינה
שלמה
2006בעקבותיה
יוסי
2005כתב פלילי
מויה