יוסי ארדמן

גיל:38  (נולד ב-13/8/1981)

מפיק

+2019צהריים טובים

עורך

+2019צהריים טובים

בתפקיד עצמו

201080-90-102
מגיש