יוסי סוקולסקי

שחקן

2005אהבה מעבר לפינה
יהושע אטינגר
2002סיטי טאוור
קובי
1998שמש
מורה נהיגה
1998רמת אביב גימל
אלון גרוסמן
1996מי האבא?
איש מס הכנסה
1994ארץ חדשה
גבר הרוס