יוסי שטרית

* לתשומת לבך: קיים עוד יוסי שטרית

בתפקיד עצמו

+2019משחקי השף: קונדיטור
שף
+2019משחקי השף
שופט