יוסף אבישר

מפיק

1973המשכנע בע"מ

תסריטאי

1977הגן