יוסף בן שבת

בתפקיד עצמו

2013בית ספר למוסיקה
תלמיד בכיתה של יהורם גאון