יוספה אדלר

מפיקה

+2020קרוב עם צופית גרנט
מפיקה בפועל
+2020טוקר בשישי
מפיקה בפועל
2019זמן נדל"ן
2017שני גברים ומקרר
מפיקה בפועל
2012The Voice ישראל
מפיקה בפועל