יורם שייר

תפקידים שונים

2017אזימוט
עיצוב אומנותי
2017רוח חדשה
ניהול אומנותי
2016כיפה אדומה
עיצוב אומנותי
2012ניקה
עיצוב אומנותי
2004סוף העולם שמאלה
עיצוב אומנותי
2003איש החשמל
עיצוב אומנותי

תחרויות ופרסים