יסמין הראל

במאית

2014מתחת למים

תסריטאית

2014מתחת למים

תפקידים שונים

2013מנתק המים
ליהוק