יסמין שרייר-עוזרי

במאית

2016גיבורה

תסריטאית

2016גיבורה