יעל חוטה

מפיקה

2012סרוגים
מפיקה בפועל
2011רסיסי אהבה
מפיקה בפועל

צלמת

2009סיפור מההפטרה