יעל יקירביץ

צלמת

2011חום גופך

תפקידים שונים

2014אחרית דבר
ניהול תסריט