יעל פינסקר

מפיקה

2019בזמק
מפיקה בפועל
2017מות המשוררת