יעקב זהרוביץ

מפתחות:
בית צבי

שחקן

2016מורדת
מרסל
2016גיבורה
("החשפנית / קורה")
2016ציפורי חול
שמעון
2013מקימי
עופר