יעקב לויתן

בתפקיד עצמו

1991שעת כושר
מנחה

תפקידים שונים

1991שעת כושר
יועץ לתוכנית