יערית בן יעקב

שחקנית

1999כסף קטלני
סמדר

קשר משפחתי