יצחק חביס

שחקן

1985רומן בהמשכים
נואם ביידיש
1976קוני למל בתל אביב
1974יום הדין
סבא
1972סלומוניקו
1971השוטר אזולאי
מפגין מבוגר בשבת