יצחק פרלמן

גיל:74  (נולד ב-31/8/1945)

שחקן

1992שלום סומסום
בתפקיד עצמו